Korzystamy z pomocy w oddłużaniu

Zasadniczo prawnicy zajmujący się zadłużeniami specjalizują się w wąskim wycinku prawa. Dzięki temu znacznie lepiej orientują się w przepisach, metodach, a także procedurach nieznanych prawnikom o szerokiej specjalizacji. Modelowe działanie kancelarii prawniczej zajmującej się oddłużaniem polega na wielopłaszczyznowej analizie potrzeb klienta. Zakres oferowanych usług jest dość szeroki, dlatego warto dokładniej się z nim zapoznać.

Skuteczna i niedroga pomoc prawna

pomoc prawna w oddłużaniuProfesjonalna pomoc na etapie przedsądowym ma charakter raczej doraźny, a nie ciągły i opiera się na czynnościach zmierzających do nawiązania kontaktu z wierzycielem w celu ustalenia istotnych informacji w sprawie. Obejmuje między innymi podstawę roszczenia, jego wysokość albo podejmowanie działań mających na celu redukcję zadłużenia. Przydatna może okazać się pomoc prawna w oddłużaniu. Może ona obejmować również etap sądowy, w czasie którego działania mają charakter zinstytucjonalizowany i ciągły, natomiast czynności podjęte w czasie procesu są wiążące także dla przeciwnej strony postępowania sądowego. Trzeci etap to pomoc w czasie egzekucji komorniczej, która może mieć dwojaki charakter. Pierwszy z nich obejmuje wznowienie postępowania sądowego w celu uchylenia tytułu wykonawczego, a także umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz odzyskania środków zebranych w czasie egzekucji. Możliwe są również działania doraźne.

Wysokość kosztów za usługi pomocy prawnej w zakresie oddłużania są uzależnione od wielu czynników. Zasadniczo jest ustalana w sposób indywidualny, ponieważ nie można z góry ustalić jaki będzie zakres prac do wykonania, a także jaki czas jest niezbędny do prowadzenia negocjacji. W przypadku postępowania sądowego albo egzekucyjnego możliwe jest korzystanie z cenników, które mogą być uzależnione od różnych czynników.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Prawo